فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت 1392

پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت 1393

 

دبیر اجرایی همایش  زبانشناسی (مدرسه تابستانی بین المللی زبان شناسی)

دانشگاه رشت

19-21شهریور 1391

دبیر علمی همایش داخلی زبان، اسطوره و عقاید عامیانه

دانشگاه رشت

4 دی ماه 1391

دبیر اجرایی نخستین همایش بین المللی گویشهای ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر

دانشگاه گیلان

14-15 اردیبهشت 1395

 
جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^